XVSR-447 - 波多野结衣2019年番号 波多野結衣の95c

XVSR-447 - 波多野结衣2019年番号 波多野結衣の95c

惟与茯苓同用,转能泻湿满,故方中未将甘草减去。遂于食料铺中,买胡椒二钱,炮姜、肉桂、丁香,仍按原方,煎服一剂。

数剂后饭量加增,心中仍有热时,大便已不燥,间日一行。一切阴阳两虚,上热下凉之证。

其脉五至余,右寸浮大,重按即无。又∶斯秋中元节后,有刘××者,下痢两月不愈,求为延医。

大气者,充满胸中,以司肺呼吸之气也。 一妇人,产后十余日,大喘大汗,身热劳嗽。

石膏虽非苦寒,其性寒而能散,且无汁浆,迥与甘寒粘泥者不同。脾风之证,亦小儿发痉之证,即方书所谓慢惊风也。

麦芽为谷之萌芽,生用之亦善将顺肝木之性使不抑郁。急用保元寒降汤,加青竹茹、麦门冬各三钱。

Leave a Reply