Gate手续费

Gate手续费

世传麦饭石膏,治发背疮甚效,乃中岳山人吕子华秘方。朱砂为末,以雄猪心血和,丸麻子大。

 近南山溪谷、茂州、维州亦有,胜于汉中者。每服二钱,新汲水下。

昔有化公服此,又名化公石。  有酒色、紫色、白色,莹澈与水精相似,碾开有雨点花者为真。

余处亦有,不可轻信。烧炼家研生砒入油,再研如膏,入坩锅内,瓦盖置火上,俟油泣尽出之,又研又入油,又上火炼之,砒即伏矣。

王冰注云∶砭石如玉,可以为针。新绵裹塞耳内,口含生铁一块,觉耳中如风雨声即通。

【气味】甘,平,无毒。或引痰吐,或泣血脉,或助水邪故也。

Leave a Reply